Intercoiffure Sweden
Intercoiffure Sweden


Intercoiffure Sweden : ORDRE DE LA CHEVALERIE
Intercoiffure Sweden : ORDRE DE LA CHEVALERIE
Intercoiffure Sweden : ORDRE DE LA CHEVALERIE
Intercoiffure Sweden : ORDRE DE LA CHEVALERIE
Intercoiffure Sweden : ORDRE DE LA CHEVALERIE
Intercoiffure Sweden : ORDRE DE LA CHEVALERIE
Intercoiffure Sweden : ORDRE DE LA CHEVALERIE
Intercoiffure Sweden : ORDRE DE LA CHEVALERIE
Intercoiffure Sweden : ORDRE DE LA CHEVALERIE
Intercoiffure Sweden : ORDRE DE LA CHEVALERIE
Intercoiffure Sweden Intercoiffure Sweden : IN ENGLISH Intercoiffure Sweden : SVENSKA
Intercoiffure Sweden - FACEBOOK

Intercoiffure Sweden : ORDRE DE LA CHEVALERIE
Utmärkelser

Denna utmärkelse startade 1972 och har sina anor från den franska legionen och är avsedd att hedra medlemmar som har arbetat och framhävt organisationens namn och anseende inom Intercoiffure. Antingen inom sektionen eller internationellt.

Utmärkelserna har olika grader och har väldigt strikta regler och bestäms helt av Council of the Order. Det finns fyra grader av utmärkelser som kan erhållas med ett emblem, nål och ett diplom: Kight, Officer, Commander, Grand Cross

Regler för Nomineringar
 • Knight
  Ändamålet med denna utmärkelse är att belöna en medlem som har givit exceptionell service inom den nationella sektionen av Intercoiffure.

 • Officer
  Kan ges till en medlem som redan har utmärkelsen Knight och som har tillgivit sektionen nya meriter nästföljande tre år.

 • Commander
  Kan ges till en medlem som redan besitter utmärkelsen Officer för nya meriter internationellt.

 • Grand Cross
  Kan bara tillges till en Commander efter fem år som Grand Master och The Council anser har bidragit¬†till att Intercoiffure Mondial förbättrats.
 
 

2019 © Intercoiffure Sweden | Intercoiffure Mondial