Intercoiffure Sverige
Intercoiffure Sverige


Intercoiffure Sverige : FOUNDATION GUILLAUME
Intercoiffure Sverige : FOUNDATION GUILLAUME
Intercoiffure Sverige : FOUNDATION GUILLAUME
Intercoiffure Sverige : FOUNDATION GUILLAUME
Intercoiffure Sverige : FOUNDATION GUILLAUME
Intercoiffure Sverige : FOUNDATION GUILLAUME
Intercoiffure Sverige : FOUNDATION GUILLAUME
Intercoiffure Sverige : FOUNDATION GUILLAUME
Intercoiffure Sverige : FOUNDATION GUILLAUME
Intercoiffure Sverige : FOUNDATION GUILLAUME
Intercoiffure Sverige Intercoiffure Sverige : IN ENGLISH Intercoiffure Sverige : SVENSKA
Intercoiffure Sweden - FACEBOOK

Intercoiffure Sverige : FOUNDATION GUILLAUME
Historia  |   Aktiviteter och ändamål  |   Nyheter från juniorerna  |   Junior utbytesprogram  |   Kollektion 2018  |  

Besök och följ Foundation Guillaume Sverige på Instagram
Besök och följ Foundation Guillaume Sverige på Facebook


Nyheter från juniorerna

Grundläggande regler för (IFT) International Fashion Team

Hur blir man medlem:

 • Kandidat
  - Ålder på kandidat:  min 20 år / max 32 år
  - Väntetid till att kandidera: minimum ett helt år med ett fulländat deltagande vid ett Internationellt Forum Seminarie.
  - Väntelista: om det fulla deltagarantalet i gruppen på 15 personer redan är nådd får den som kandiderar vänta på en ledig plats.
  - Val av reguljär medlem: efter kandidaturen kommer hela (IFT) att ha val med 2/3 av den befintliga medlemskåren för att bli fullständig medlem. 
 • Reguljär medlem
  - Antal medlemmar: min 10 st / max 15 st
  - Ålder på medlem: min 21 / max 45
  - Åldersundantag: om en IFT-medlem håller en viktig position så kan COCO-IFG och 2/3 av medlemskåren IFT göra ett undantag.
 • Personliga Krav
  - Yrkes kvaliteter: att man är en framgångsrik frisör med stor passion för yrket och att man kan kommunicera på engelska.
  - Personlig attityd: att man är solidarisk och har en personlig integritet och är öppen för internationella relationer och vänskaper. Att man är tolerant gentemot andra kulturer och vanor, att man ser steget längre än politik, religion och rasism. 
 • Fokus på det internationella
  För att kunna bibehålla en internationell struktur och kultur inom Intercoiffure Mondial så måste IFT-medlemmen kunna kommunicera med alla juniorer i världen. Man bör kunna ett eller flera utländska språk. Strukturen inom IFT ska hålla internationell standard som Intercoiffure Mondial. Framförallt ska det Nationella och Regionala representeras.

  Språk (praktiska orsaker): engelska, spanska, japanska, ryska, mandarin, franska, tyska, och italienska.

  Kontinenter, regioner, länder: Europa, Asien, Nord Amerika, Syd Amerika, Oceanien, Afrika, Östeuropa, Mellanöstern, Medelhavsområdet.
 • Vem kan ansöka
  Varje ung frisör som uppfyller kriterierna i regelverket och som arbetar i en Intercoiffuresalong eller dotter/son till en Intercoiffuremedlem, samt sökande som redan är aktiv inom sin Intercoiffure-sektion som President för den Nationella Foundation Guillaume har förtur.


UPP

Allmän information

 • Att komma vidare
  - Kandidaten behöver skicka sina ansökningsblanketter till CEO för Foundation Guillaume med signatur av godkännande av sektionens president.
 • - COCO-IFG kommer att granska ärendet så att alla detaljer har efterföljts, sen får IFT informationen för att kunna lägga sin preliminära röst.
  - Om allt är OK, blir kandidaten inbjuden till IFTs möte där du kommer att bli tilldelad en fadder, en av de redan befintliga medlemmarna.
  - När reglerna efterföljts, kommer IFT att lägga sin slutgiltiga röst om kandidaten för ett fullt medlemskap.
 • Finansiering
  Direkta kostnader i samarbete med formella event och enbart när en medlem är officiellt inbjuden av COCO-IFG kan bli delvis eller helt ersatt beroende på hur den finansiella situationen i IFG ser ut. Kandidater får vanligtvis ersättning men beslutet kommer från COCO-IFG.
 • Utslagning
  - Anledningar inom sektionen - en kandidat eller medlem som ej längre jobbar i en Intercoiffuresalong eller dess förälder ej längre är medlem i Intercoiffure kan ej längre stanna kvar som medlem eller kandidat. Sektionens president har till uppgift att informera CEO av Foundation Guillaume med ett skrivet brev

  - Andra anledningar - när en medlem eller kandidat agerar mot reglementet eller dess intresse av IFG eller gentemot Intercoiffure. IFT av IFG har rätten att avstänga med 2/3 av medlemsantalet och med överinseende av COCO-IFG. Denna procedur sker även om man agerar mot de grundläggande reglerna för IFT/IFG.
 • Regler och Guidelinje mm
  - Stadgarna för Foundation Guillaume
  - Internregler för styrelsen Foundation Guillaume
  - Licensavtal
  - Grundläggande regler
  - Internregler för resande "Fashion Team"
  - Guidelinjer för juniorer
  - Utmärkelser av Styrelsen för Foundation Guillaume och Fashion Team för FG
 • Giltighet
  Dessa grundläggande regler har blivit accepterade av efter mötet med Styrelsen Foundation Guillaume och Fashion Team av Foundation Guillaume den 2008-05-16 - Världskongressen Rio de Janeiro.
 • Koncept för resande Fashion Team
  Den faktiska gruppen Fashion team har 15 medlemmar från 11 länder och pratar 12 olika språk. De flesta i gruppen gör gärna presentationer på en nationell eller en regional kongress: Denna grupp kallas FLYING FASHION TEAM (FFT)
 • Procedur för FFT
  FFT är ansvariga att göra två till tre event per år. Vanligtvis skickas två till tre FFT till ett event, ibland även juniorer som medverkat vid ett Mondial Performance.
 • Hur ansöker man
  En Intercoiffuresektion som vill boka FFT till sin kongress skickar en förfrågan till via epost till Otto Sommer (Managing Director FG) otto.sommer@coiffina.ch med en lopia till therese.maurer@coiffina.ch, som i sin tur tar kontakt med FFT och COCO-team (coordination team)
 • Delning av kostnad
  Foundation Guillaume betalar för:
  - Flygbiljett (eller annat transportmedel) från hemland till värdland tur/retur
  - Hotel Max 3 nätter
  - Fickpengar

  Värdland etalar för:
  - Till och från flygplats (eller annat) till hotel
  - Transport till/från kongresslokal
  - Modeller för presentationen, inkl uttagning förb. träning
  - Koreografi, musik, kläder, mm.
  - Mat/dryck till FFT
  - Kongressavgift.
  - Sektionen utser en person att stå som värd till FFT under hela besöket.
 • Vem kommer från FFT
  COCO kommer att skicka ett prospekt om vilka som kommer att skickas till eventet. Värdlandet accepterar eller begär ett nytt prospekt.
 • Bekräftelse
  COCO skickar en bekräftelse till Värdlandet.
 

UPP

 
Besök och följ Foundation Guillaume Sverige på Instagram
Besök och följ Foundation Guillaume Sverige på Facebook


Historia  |   Aktiviteter och ändamål  |   Nyheter från juniorerna  |   Junior utbytesprogram  |   Kollektion 2018  |  
 

2019 © Intercoiffure Sverige | Intercoiffure Mondial